Privacy beleid

Created with Sketch.

PRIVACY BELEID PROUD TO SHARE
Wij, Proud to Share hechten veel waarde aan de privacy van
onze gebruikers. Wij nemen veiligheid zeer serieus en wij zijn te
allen tijde toegewijd aan zowel het respecteren of beveilingen
van uw privacy op onze website.
Het Privacy Beleid is onderdeel van de geldende Algemene
Voorwaarden die uw gebruik van de website bepalen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
“Persoonlijke gegevens of informatie” heeft betrekking op elke
informatie met betrekking tot u en waardoor het mogelijk is om
u persoonlijk te identificeren. Dit kan inclusief, maar zich niet
beperken tot, uw leeftijd, locatie, telefoonnummer, email of IP
adres, geslacht, naam, financiële gegevens of elk ander soort
informatie zijn die aan u gelinkt kan worden en die u aan ons
bekend maakt op enig moment, via de website.

WANNEER ZULLEN WIJ U OM PERSOONLIJKE
INFORMATIE VRAGEN?
Wij mogen persoonlijke informatie vragen en verwerken
wanneer:
• U een dienst of product koopt of bekijkt bij een verkoper
die z’n aanbiedingen op onze Website via één van onze
partners heeft geplaatst
• U, op enig moment, individuele of persoonlijke
gegevens aan ons verstrekt
• U contact met ons opneemt om te klagen, te informeren
of om een terugkoppeling te geven. U verstrekt ons ook uw
accountgegevens wanneer u hetzij inlogt of een account
aanmaakt bij Proud to Share om zo bepaalde diensten mogelijk
te maken zoals Nieuwsbriefen, gebruikersterugkoppeling of
wanneer u deelneemt aan een competitie, prijstrekking,
enquete or enige vorm van promotie.
• Wij zullen altijd aangeven wanneer het verstrekken van
persoonlijke informatie niet verplicht. Wanneer u er voor kiest
om géén persoonlijke gegevens te verstrekken dan kan het
gebeuren dat u sommige delen of diensten van deze website
niet kunt gebruiken.

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
Wij kunnen u persoonlijke gegevens op de volgende,
onderstaande wijze, gebruiken:
• Zodat wij kunnen begrijpen welke artikelen of diensten u
bekeken of gekocht heeft via de Website, zodat wij u op een
meer individuele wijze kunnen benaderen, inclusief u adviseren
of promoties of relevante producten onder uw aandacht brengen.
• Zodat u deel kunt nemen aan diensten zoals
de Proud to Share nieuwsbrief, wanneer beschikbaar, en
gebruikerservaringen tezame
met enige promoties, competities, enquetes, prijstrekkingen of
andere aanbiedingen op de Website, of om u te informeren over
wijzingen in onze services.
• Zodat wij onze Verkopers of uw gebruik van de website
kunnen analyseren. Dit kan informatie zijn zoals u surfgedrag,
demografische gegevens or interesses zodat wij de
verschillende diensten die wij bieden kunnen optimaliseren.
• Zodat wij elke overtrading, of aangenomen overtreding
van onze Algemene Voorwaarden door u, of met betrekking tot
u, kunnen onderzoeken
• Zodat wij aanmeldingen kunnen verwerken en er voor
kunnen zorgen dat uw account dat u bij ons heeft, op orde blijft.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET DERDEN
Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens delen met derden, voor
de onderstaande redenen:
• Aan regelgevende instanties, de politie of juridische
adviseurs, met betrekking enig veronderstelde criminele
activiteit of wanneer het idee bestaat dat de Algemene
Gebruiksvoorwaarden zijn overtreden, of wanneer de wet om
enige andere wijze daar om vraagt;
• Aan vertrouwde en geselecteerde derde partijen die,
vervolgens, de persoonlijke gegevens, inclusief de inhoud met
betrekking tot advertenties die relevant zijn voor u, kunnen
inzetten.
• Gegevensverzameling over het verkooppatroon,
gebruikers van de website, bezoekersaantallen of enige andere
verbonden zaken met betrekking tot derde partijen. Dit heeft
géén betrekking op gegevens die u persoonlijk kunnen
identificeren.
• Aan de door ons vertrouwde zakelijke partners die ons
helpen om onze website en aanverwante diensten naar u te
ondersteunen. Deze partners zijn verplicht de vertrouwelijkheid
van uw persoonlijke gegevens te respecteren tenzij u anders
heeft aangegeven. In alle andere gevallen hebben zij niet het
recht uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor enige andere
wijze dan waarvoor wij hen deze gegevens hebben verstrekt.
• Aan enig lid van Proud to Share zakelijk; en
• In het geval dat wij bezittingen of ondernemingen
overnemen, of wanneer wij onze onderneming verkopen. In
dergelijke gevallen kunnen wij de persoonlijke gegevens
overdragen aan de koper, of de onderneming of bezittingen
verkopen.

HOE LANG SLAAN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
OP?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen opslaan voor de
periode dat dat nodig is voor de zaken die beschreven zijn in
het bovenstaande.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE
INFORMATIE?
Wij houden ons aan alle standaardprocedures in de industrie en
hebben een bijzonder strikt veiligheidsbeleid en procedures
waarin het verzamelen, delen en opslaan van Persoonlijke
Gegevens beschrijven. Dit is om niet-geautoriseerde toegang te
voorkomen en in overeenstemming met de EU wetten met
betrekking tot Gegevensbeschermings. Alle Persoonlijke
Gegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op
beveiligde servers. Daar waar u een wachtwoord hebt gekozen,
of waar wij u een wachtwoord hebben verstrekt waarmee u een
bepaald deel van de website kunt bezoeken, is het uw
verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij
raden iedereen altijd aan om nooit het wachtwoord te delen.

WAAR WORDEN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS
OPGESLAGEN?
Wij slaan uw Persoonlijke Gegevens op op beveiligde servers
in de EU. Wij versturen en slaan uw persoonlijke gegevens op
volgens dit beleid en in overeenstemming met de EU wetten op
Informatiebescherming.

TOEGANG TOT GEGEVENS
U kunt, en heeft recht op toegang tot elke informatie die over u
is opgeslagen. Wanneer u een kopie wilt van de persoonlijke
gegevens in onze bestanden, stuur dan svp. een schriftelijk
verzoek naar ons corespondentieadres. Wij behouden ons het
recht voor om u administratieve kosten in rekening te brengen
om zo onze kosten af te dekken.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY BELEID
Wanneer wij ons Privacy Beleid op enig moment wijzigen dan
zal dat op deze pagina bekend worden gemaakt.

OPENBARE DELEN – PLAATSEN VAN PERSOONLIJKE
GEGEVENS
Een openbaar deel van de Website, waar het gewone publiek
toegang tot heeft en die kan worden opgeslagen door de
zoekmachines. U bent verantwoordelijk voor enige persoonlijke
informatie die u zelf openbaar maakt in deze openbaar
toegankelijke delen. U dient nooit de Persoonlijke Gegevens
van anderen openbaar te maken zonder dat u eerst hun
toestemming hebt verkregen.

HEEFT U VRAGEN?
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit
beleid, of hoe wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken, neem
dan contact met ons op via de e-mail of zend ons een schrijven
op ons correspondentieadres.